Pages

May 12, 2011

SOAL FIQIH KELAS 7 SEMESTER I

A. PILIHLAH JAWABAN A,B,C, ATAU D DENGAN TEPAT!
1. Kata taharah menurut bahasa berarti ..
a. Bersuci atau hal kebersihan
b. Berhaji dan kurban
c. Berpuasa dan zakat
d. Shalat dengan khusyuk
2. Menyucikian diri dari najis dan hadas agar sah menjalankan ibadah adalah pengertian taharah secara ....
a. Bahasa
b. Istilah
c. Istilah ulama fiqih
d. Mutlak
3. Di bawah ini termasuk pembahasan taharah, kecuali ..
a. Bersuci dari hadas
b. Bersuci dari najis
c. Bersuci dari kotoran
d. Bersuci dari barang haram
4. Bersuci yang khusus berkaitan dengan kesucian badan disebut
a. Bersuci dari hadas
b. Bersuci dari najis
c. Bersuci dari kotoran
d. Bersuci dari barang haram
5. Bersuci yang tidak hanya berkaitan dengan kesucian badan, tetapi juga pakaian dan tempat disebut ..
a. Bersuci dari hadas
b. Bersuci dari najis
c. Bersuci dari kotoran
d. Bersuci dari barang haram
6. Suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang disebut .................
a. Thaharah
b. Najis
c. Hadas
d. Kotoran
7. Menyucikan diri, badan dan pakaian dari kotoran, najis, dan hadas disebut......
a. Thaharah
b. Najis
c. Hadas
d. Kotoran
8. Suatu benda kotor yang mencegah syahnya mengerjakan ibadah disebut .........
a. Thaharah
b. Najis
c. Hadas
d. Kotoran
9. Dibawah ini adalah macam-macam alat bersuci, kecuali ..
a. Debu
b. Batu
c. Air
d. Pasir
10. Batu yang dipersyaratkan untuk bersuci adalah batu yang ..
a. Bersisi 3/berjumlah 3 batu
b. Berasal dari kali
c. Digosokkan 3 kali
d. Halus dan mahal
11. Di bawah ini termasuk sebab orang berhadas kecil, kecuali .......
a. Kentut
b. Haid
c. Hilang akal
d. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan
12. Pembagian air menurut ulama fiqih dibedakan menjadi ...macam
a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
13. Air yang suci dan menyucikan disebut juga ..
a. Tohir
b. Tohir mutohir
c. Tohir ghairu mutohir
d. Ghoiru mutohir
14. Air yang sah digunakan untuk bersuci antara lain, kecuali ..
a. Air hujan
b. Air laut
c. Air sumur
d. Air sabun
15. Dibawah ini air tohir ghoiru mutohir, kecuali ..
a. Air kelapa
b. Air kopi
c. Air susu
d. Air salju
16. Air sedikit yang terkena najis disebut ..
a. Tohir mutohir
b. Tohir ghoiru mutohir
c. Mustakmal
d. Mutanajis
17. Air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah ..
a. Rasa
b. Warna
c. Bau
d. A, B, C benar semua
18. Dalam hukum Islam, hadas ada dua macam yaitu hadas ...
a. Besar dan kecil
b. Tinggi dan rendah
c. Jelas dan samar
d. Ainiyah dan hukmiyah
19. Air yang sudah digunakan untuk bersuci disebut .......
a. Musyammas
b. Mutlak
c. Mustakmal
d. Mutanajjis
20. Air yang terjemur matahari dinamakan air ...
a. Musyammas
b. Mutlak
c. Mustakmal
d. Mutanajjis
21. Air laut termasuk air ....
a. Musyammas
b. Mutlak
c. Mustakmal
d. Mutanajjis
22. Air kencing bayi perempuan termasuk ...
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis mutawasithah
d. Hadas besar
23. Di bawah ini tidak termasuk alat bersuci ...
a. Air
b. Batu
c. Tisue
d. Sabun
24. Najis yang tampak nyata warna, bau dan rasanya disebut ..
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis ainiyah
d. Najis hukmiyah
25. Najis yang tidak tampak nyata warna, bau dan rasanya tetapi dihukumi najis disebut ....
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis ainiyah
d. Najis hukmiyah
26. Salah satu sebab orang berhadas besar adalah ...
a. Mandi
b. Haid
c. Buang air besar
d. Buang air kecil
27. Yang termasuk hadas kecil yaitu ..
a. Keluar sesuatu dari qubul atau dubur
b. Keluar sperma
c. Meninggal
d. Menstruasi
28. Yang termasuk hadas besar yaitu ..
a. Wiladah
b. Hilang akal
c. Bersentuhan kulit lak-laki dengan perempuan dewasa
d. Menyentuh qubul atau dubur dengan telapak tangan
29. Darah yang keluar dari rahim wanita pada saat melahirkan dinamakan ..
a. Sperma
b. Menstruasi
c. Nifas
d. Wiladah
30. Darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan dinamakan ..
a. Sperma
b. Menstruasi
c. Nifas
d. Wiladah
31. Najis kelas berat disebut .....
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis ainiyah
d. Najis hukmiyah
32. Najis kelas menengah (sedang ) disebut ....
a. Najis mukhafafah
b. Najis mughaladzah
c. Najis mutawasithah
d. Najis ainiyah
33. Cara bersuci dari hadas kecil dengan cara ....
a. Mandi
b. Wudlu
c. Tayamum
d. Istinja’
34. Cara bersuci dari hadas besar dengan cara ....
a. Mandi
b. Wudlu
c. Tayamum
d. Istinja’
35. Jika tidak ada air,maka kita boleh bersuci dengan cara .....
a. Mandi
b. Wudlu
c. Tayamum
d. Istinja’
36. Membersihkan najis dari qubul atau dubur dengan batu atau sejenisnya disebut..
a. Mandi
b. Wudlu
c. Tayamum
d. Istinja’
37. Di bawah ini adalah alat beristinjak, kecuali.....
a. Air
b. Batu
c. Tisue
d. Kain
38. Salah satu adab (sopan santun ) buang air adalah ....
a. Menghadap kiblat
b. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk wc
c. Membaca do’a
d. Buang air di bawah pohon
39. Wudlu menurut bahasa berarti ..
a. Bersih
b. Putih
c. Menyiram
d. Ibadah
40. Sebagian perbuatan diantara tatacara wudlu yang apabila ditinggalkan wudlunya sah tetapi kurang sempurna adalah pengertian ..... Wudlu.
a. Rukun
b. Syarat
c. Sunnah
d. Batal
41. Dibawah ini rukun wudlu, kecuali ..
a. Niat
b. Membaca basmalah
c. Membasuh muka
d. Tartib/tertib
42. Mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir adalah pengertian ..
a. Niat
b. Rukun
c. Sunnah
d. Tartib/tertib
43. Di bawah ini sunnah wudlu, yaitu ...
a. Membaca basmalah, berkumur, istinsyar (menghisap dan mengeluarkan kembali air dari hidung)
b. Mendahulukan anggota kiri, tayamun, membasuh anggota wudlu tiga kali
c. Membaca hamdalah, berdoa sesudah wudlu, mengucurkan air
d. Melebih-lebihkan air, berwudlu sambil berdoa, menghadap kiblat
44. Mengusap kedua telinga dalam wudlu termasuk .....wudlu.
a. Rukun
b. Syarat
c. Sunnah
d. Batal
45. Yang dimaksud hal-hal yang membatalkan wudlu adalah hal-hal ..
a. Menghalangi wudlu
b. Menggugurkan wudlu
c. Menghiasi wudlu
d. Menyempurnakan wudlu
46. Orang yang memimpin shalat jama’ah dinamakan...
a. Umaro’
b. Makmum
c. Imam
d. Masbuk
47. Orang yang mengikuti pemimpin shalat jama’ah dinamakan ..
a. Umaro’
b. Makmum
c. Imam
d. Masbuk
48. Kata “jama’ah” secara bahasa artinya..
a. Bersama-sama
b. Rombongan
c. Berkumpul
d. Mengikuti
49. Hukum shalat jama’ah adalah...
a. Wajib ain
b. Wajib kifayah
c. Sunah ghairu muakad
d. Sunah muakad
50. Waria/banci sah menjadi imam apabila makmumnya...
a. Laki-laki dan perempuan
b. Perempuan saja
c. Laki-laki saja
d. Waria saja
51. Imam membaca fatihah dan surat dengan suara sirr (pelan) ketika shalat ...
a. Subuh, dhuhur, ashar
b. Ashar, maghrib, isya
c. Maghrib, subuh, dhuhur
d. Maghrib, isya’, subuh
52. Imam diutamakan orang yang paling...
a. Besar/tua umurnya
b. Tinggi jabatannya
c. Cerdas otaknya
d. Fasih bacaan Qur’annya
53. Makmum yang tertinggal sebagian rakaat imam disebut ..
a. Makmum muafiq
b. Makmum munafik
c. Makmum masbuk
d. Makmum majdub
54. Makmum yang terlambat mengganti rakaat yang tertinggal setelah ..
a. Imam duduk tasyahud akhir
b. Imam salam
c. Imam berdo’a
d. Imam duduk tasyahud awal
55. Apabila dalam jama’ah, makmumnya hanya 1 orang maka disunahkan makmum menempatkan diri di sebelah ..........imam.
a. Depan
b. Tepat di belakang
c. Belakang Samping kanan
d. Belakang Samping kiri

B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DI BAWAH INI !

1. Apa yang kamu ketahui tentang Taharah?
2. Sebutkan pembagian air menurut hukum Islam !
3. Sebutkan rukun wudlu !
4. Apa yang kamu ketahui tentang shalat jama’ah?
5. Tulislah do’a sesudah wudhu !

20 comments:

 1. 50. Waria/banci sah menjadi imam apabila makmumnya...
  a. Laki-laki dan perempuan
  b. Perempuan saja
  c. Laki-laki saja
  d. Waria saja

  dalam islam gak ada yang namanya banci mas ? hahaha Harom ...

  ReplyDelete
 2. Mohon untuk memberi kunci jawabannya mas 🙏

  ReplyDelete
 3. Sobat ... moga goresan tanganmu ini bemafa'at berkah buat orang banyak.

  ReplyDelete
 4. Kunci jawabannya mas, biar bisa di koreksi

  ReplyDelete
 5. Waria boleh jadi imam pada waria saja,sedangkan jika laki laki makmum pada waria ,tidak sah

  ReplyDelete
 6. Assalamualaikum pak jawabanya ditulis dibuku lalu difoto atau gimana

  ReplyDelete
 7. terimakasih, ijin share semoga bermanfaat bagi semua..

  ReplyDelete
 8. terimakasih, ijin share semoga bermanfaat bagi semua..

  ReplyDelete
 9. terimakasih, ijin share semoga bermanfaat bagi semua..

  ReplyDelete
 10. terimakasih, ijin share semoga bermanfaat bagi semua..

  ReplyDelete
 11. Bisa minta kunci jawaban nya pak 🙏🙏🙏

  ReplyDelete